Decfa SA som una empresa familiar situada a Granollers.

Fundada el 1979 per Jordi Farrés Costa, actualment la segona generació segueix amb el mateix objectiu "perseguir l'excel.lència".

Amb una clara vocació de ser el col.laborador de referència en el mecanitzat de grans sèries de productes d'alta qualitat per als nostres Clients.

Disposem dels actius suficients per donar satisfacció a les necessitats més exigents que se'ns demanen.

 

Història

Equip