Disposem d' un modern parc de màquines que ens permet mecanitzar peces d'alt nivell de complexitat i exigència, tant a nivell geomètric com de mesures en grans volums de producció. Aquesta és la nostra avantatge competitiva.

 

  • Transfers d'alta producció fins Ø32

  • Multieixos automàtics fins Ø42

  • Multieixos CNC fins Ø35

  • Monoeixos CNC fins Ø65

Més de 20 màquines de producció ens permeten un ventall molt ampli de possibilitats, tant a nivell de volums com a nivell d' exigència pròpia de cada producte.

El nostre departament R+D dissenyarà les condicions més òptimes en cada cas per aconseguir mantenir les exigències dels nostres clients dins un nivell de competitivitat contrastable.